วิวัฒนาการของเว็บ

ปัจจุบันเว็บเปรียบเสมือนกับจักรวาลที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบไปด้วยหน้าเว็บต่างๆ ที่โยงใยเข้าด้วยกัน รวมถึงเว็บแอปพลิเคชันจำนวนมากที่เต็มไปด้วยวิดีโอ รูปถ่าย และเนื้อหาแบบอินเตอร์แอคทีฟ โดยสิ่งที่ผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถมองเห็นได้ ก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีเว็บและเบราว์เซอร์ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ทุกสิ่งสามารถเกิดขึ้นได้.

จะเห็นได้ว่าวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเว็บได้ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างประสบการณ์การใช้เว็บในรูปลักษณ์ใหม่ที่มีความครอบคลุมและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เว็บในปัจจุบันเป็นผลพวงมาจากความพยายามอย่างต่อเนื่องของชุมชนบนเว็บที่ช่วยกำหนดทิศทางให้กับเทคโนโลยีเว็บ เช่น HTML5, CSS3 และ WebGL รวมทั้งยังช่วยให้แน่ใจด้วยว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะสามารถใช้ได้กับเว็บเบราว์เซอร์ที่มีอยู่ทั้งหมด.

แถบสีในการแสดงข้อมูลนี้จะแทนการสื่อสารระหว่างเทคโนโลยีเว็บกับเบราว์เซอร์ ซึ่งช่วยให้เว็บแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพจำนวนมากที่เราใช้งานอยู่ในทุกวันนี้มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น.

สำรวจ

วิวัฒนาการของเว็บ

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก
เครดิต
x

เครดิต

สร้างร่วมกับเพื่อนบางคนในทีม Google Chrome

รุ่น 2011 & 2012 โดย Hyperakt และ Vizzuality

รุ่น 2010 โดย mgmt design และ GOOD

ที่มา

Wikipedia, CanIUse.com, W3C, HTML5rocks.com และ Mozilla Developer Network

ภาพหน้าจอของเบราว์เซอร์ที่ใช้ในข้อมูลกราฟิกนี้ได้มาจากความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากชุมชนบนเว็บ

+ -
left right